tirsdag 15. mai 2012

Den faktiske Tante Fina del1


Dette intervjuet er en kopi av et avisutklipp som jeg fikk låne av min tante. Det er over 90 år siden intervjuet blei skrevet, og jeg synes det gir et fint lite innblikk i livet til Josefine Christiansen  -  DEN FAKTISKE TANTE FINA.

Fra Lillesands tidende torsdag 22 april 1920
 
48 aar i ilden.
Faa mennesker rækker længer i livet end de har faaet evne til, de fleste ikke saa langt engang, trods det at mange lever i den falske indbildning at de har været smarte over alle grænser.  Egoismen forkrøbler saa ofte de egenskaper, som skulle springe sterke og levende frem, og som i sidste instans for hvor langt vi er naaet i denne verden.  Derfor naar man paa sin vandring igjennom livet træffer en, som uegenyttig og selvforglemmende har levet livet i kjærlighet til sit arbeide og sine medmennesker, fæster dette sig dypt i ens sjel. Det blir et lyspunkt for en naar slagskyggerne fra verdens ondskap formørker livsgleden.
Jeg putter blok og blyant i lommen, tar benveien til Rosenbergheia, kravler op en brat trapp og gaar ind i en liten, lys, skinnende ren toværelsesleilighet uten at banke paa. Der sitter en, som lyser over mængden. Hun fikk i opdrag at kjæmpe sig gjennem livet med fire sanser, der hvor vi bruker fem.  Josefine Kristiansen er hendes rette navn, men alle kjender hende bedst under navnet Fina.
<Fruen>? Sier Fina glad og blid. Jeg retter en strøm av spørsmaal mot hende. <Hvad skal det bety at fruen spør saadan?>
<Jeg interwier dem Fina, for at faa Dem ind i avisen>
<Nei, naa har jeg aldrig hørt slig syn, har dere faaet gris. Aa fruen ler, naa har jeg hørt galt. Aaja, aaja, der er hørselen som mangler.
Jeg forklarer litt erinde. Fina gaar ut , men vender straks tilbake igjen. En taare er visket bort.
<Er det længe De har været tunghørt?>
<Jeg var bare et halvt aar da jeg mistet hørselen efter en sygdom. Mor har fortalt om alle de lidelser jeg gjennemgik og om den triste tid for hende.  Se her fruen> og hun vender der høire øre til, og trækker ut en fingertyk  bomuldsdot fra baksiden av øret. Jeg lukker øinene og sier høyt:
< Aa> Jeg bryr meg ikke om at se mærker efter hvad dette mennesket, som er blit mig saa kjært, har gjennemgaat som litet barn.
<Hvorledes greide de Dem i oppveksten Fina, paa skolen for eksempel og til konfirmationen?>
<Mor var saa rent ekstra og saa god, ja saa eiegod. Mine lekser læste jeg samvittighetsfuld, paa den maaten greide jeg mig gjennem skolen. Til konfirmationen hadde jeg prest Gløersen, han hjalp mig godt. Og alle mine læsekamerater var saa ubegripelig snille og om hyggelige for mig. Saadan kom jeg mig gjennem konfirmationen. Det var en trist dag, da jeg sa farvel til dem, og trist blev den for mor ogsaa. Hun alene vidste hvilken lys tid konfirmationen hadde været for mig. Paa overhøringsdagen blev jeg hørt i daabens sakramente. To smørsmaal gjorde presten, men jeg forsto dem ikke, saa satte han mig paa glid, og da kunde jeg alt sammen.> Fina falder i tanker og der kommer liv i de milde, gode øinene hendes.
<Og efter konfirmationen da Fina?>
<Da jeg var 9 aar mistet jeg min far Kristian Jørgensen, lods i gamle Hellesund. Han onkom paa sjøen. Søskenflokken var stor saa jeg maatte ut med en gang jeg var konfirmert.  Da begyndte min arbeidsdag. 19 september 1920 blir jeg 62 aar, og da har jeg arbeidet 48 aar i et træk, undtagen naar jeg har været syk.>
<Hvad slags arbeide begyndte De paa?>
<Det var at tjene det, fruen, det var saadan i den tiden>

fortsettelse følger..


Tante Fina - som var tante til min morfar!Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar