fredag 25. mai 2012

Hyppe poteter

I dag blei potetene hyppet. Og før idag visste e ikkje heilt å det betydde.
 Men en lærer så lenge en lever!


Å hyppe potetene betyr at en legger jord over poteten, for at de ikkje skal bli dårlige eller bli liggende uten jord.   Jorda legges da over og mellom plantene og danner små grøfter mellom rekkene.
Dette gjøres når planten blir ca. 10 - 15 cm høy.
Du kan bruke ei grafse som på gammeldags vis  - som vi har gjort.
Når det er snakk om store jorder, gjøres jo alt maskinelt nå for tia.


Fantastisk hva en lærer.

Den Faktiske Tante Fina del 2

fortsettelse:

<Fortæl lidt fra Deres tjenerliv> 

<Nei, det nytter ikke, fruen vil aldrig tro at tjenerforholdene var saa usle som de var i min ungdom. Der var naturlig nok forskjel paa huser den gang ogsaa, nogen gode, andre daarlige. Men hos alle hadde en tjeners dag mange timer. Arbeide og atter arbeide bestandig. I begyndelsen tjente jeg for maten, fordi jeg var tunghørt og den gang trodde jeg at jeg maatte være glad for det. Hvorledes tror fruen at pigeværelsene saa ut i gamle dage?>    Fina skyver ut med begge hænder for at jage de dystre minder paa flugt.

<Da De begyndte å faa løn, hvor høi var den da?>
<Aa det var ikke mange daler pr. aar. Jeg tjente i tyve aar, og den høieste løn hr været 14 daler om aaret. 56 kroner>

<Hvorfor sluttet De at tjene?>
<Jeg blev så træt av tjenerlivet, og saa var jeg meget døvere den gang ogsaa end nu. Det var jo ondt baade for mig og for mit herskap.>

<Er det lettere at gaa onkring og vaske og skure da Fina?>
<Aaja det er det; da jeg tjente maatte jeg greie vasken alene ved siden av husarbeidet. Jeg har mangen gang begyndt paa en stor klædesvask kl. 1 om natten.>

<Hvor tidlig begynder Deres dag som vaskekone?>
<Det var ogsaa om natten i førstningen, men saa hadde jeg jo bare vasken. En vaskekones dag var engang baade 16, 17 og 18 timer. 1 mark og 6 (1 krone) var daglønnen for det. Saa steg daglønnen til 1.50, 1.75, og 2.00. Da krigen brøt ut blev det 3.00 og 3.50 og samtidig sank arbeidstiden. Jeg hadde ifjo en tur til Sandefjord, efter den turen tok jeg 5.00 pr. dag. Nu for tiden begynder jeg ved 7 – tiden om morgenen og slutter 7 aften. Min dag er nu bare 11-12 timer.>

<Hvem har De vasket for, Fina?>
<Aa det er mange det, nær sagt hele Lillesand. Mange er døde av dem jeg har vasket for, andre er flyttet fra byen. Men jeg har enda huser hvor jeg har arbeidet i 10 aar, 15 aar, 18 aar, 22 aar, 25 aar, ja optil 26 aar. Jeg har viet Lillesand min arbeidsdag. Og jeg tror at jeg kan sige uten at være hovmodig, at jeg har fyldt mit kald. Det har iallefald været umaatelig rift efter mig. >

<De er en ædel perle Fina.>
<Fruen, Lillesand har hat mange bra vaskekoner, men de er som mig, gamle.>

<De er altsaa en blant flere Fina. Men Fina er nu Fina allikevel. – Hvorledes har det været med helsen i disse 48 aar?>

<Begge dele, fruen. Jeg har ofte været meget syk, 3 svære gigtanfald har jeg hat. Nu i vinter hadde jeg det værste; men jeg sto i kredssykekassen, saa jeg greide mig fint. Men for 10 aar siden brak jeg armen i arbeide, da sad jeg et halvt aar uten at tjene en øre, og stod ikke i nogen kredssykekasse. Ja, det var tunge dage. Enten spiste jeg naadesmuler eller spiste jeg intet. Da hjalp nogen snille mennesker mig til et lagat som nu er steget til 60 kr. pr aar. Dr. Boe kjender mig og min helse, bare spør han.>

<Fina, Dr. Boe sa til mig i vinter, da de var saa syk: <Det er bare Fina som har evnet at stritte slik imot, en anden ville for længe siden git op.> Er De ute i meget arbeide nu, Fina?>

<Ikke som før, men før paaske var jeg ute hver dag i en maaned, men det var altfor meget. Jeg var glad da paasken kom. Kræfterne svigter.>

<Deres økonomiske utbytte av denne 48 aars lange arbeidsdag?>
<200 kr>

<Har De ikke greiet at spare mer?> Jeg skammer mig over mine spørsmaal. Jeg har jo netop hørt hende s intægt i 48 aar.

Stille siger Fina: < Aa jo jeg kunde vel det, men jeg har git nogen av mine, som engang trængte det, en håndsrækning.>

<Fina , vil De laane mig et blad av Deres laubærkrans, saa ogsaa jeg kan hvile paa litt ære?>
<Fruen, jeg har aldrig  drømt om nogen laubærkrans. Mit maal har været at træde i mine foreldres fotspor. Mor sa saa ofte, naar det gikk traadt for mig som barn: <Naar Fina blir 20 aar, saa blir ikke hun verst.> De ord har hjulpet mig gjennem strid og møie, sygdom, savn, sorg og forsakelse.>

<De har et vdunderlig humør,Fina.>
<Ja, mit bryst huser ingen bitterhet. Der er saa mangen for hvem livet blev en lang arbeidsdag, ikke for mig alene.>

Minderne fra det svundne liv har overvældet Fina, jeg kan ikke spørge mer, hun gjemmer sit ansig i sine slitte hænder og hulker ut sin gjemte sorg.

<Fina, de ligner saa Brit i Fogedgaarden>
Gjennem graaten stammer Fina fram < Fruen, jeg kjender hende ikke.>

<Nei, de behøver ikke kjende hende heller. De er en Brit. Men De maa høre hva vores digter Hjalmar Christensen siger om hende : < Fordi hun var tro over det litet, fik det en anden og høiere betydning og verdi. Først for hende selv, fordi hun levde for den gjerning, som var betroet hende. Nernæst for alle dem som lærete hende at kjende og følte styrken av det eksempel hun gav. Menneskets betydnign maales nok efter de opgaver, den formaar ogsaa at løse; men det maales ogsaa efter den inderlighet som mennesket skjænker sit virke og efter den stanhaftighet hvormad det blir paa sin post> 
Disse deilige ord passer akkurat paa Dem. Haaber Lillesand byder Dem hedersplassen på gamlehjemmet, Fina.


Ida Schjelderup.

Flere bilder av Josefine Mathilde

torsdag 24. mai 2012

Rabarbra

Rabarbra og sukker i en kopp!
Bringer ikke det frem mange barndomsminner?

Vi hadde aldri rabarbra i vår have, så skulle vi ha det - ja, da måtte vi gå på slang. Heldigvis var det nok av naboer som hadde det. Med rabarbraen godt i hende, måtte vi snike oss inn etter litt sukker i en kopp eller glass. Så satt vi og koste oss og dyppet rabarbrastilken i sukkeret.
Men nå er den på plass i haven, selv om den er heilt ny, og fremdeles litt liten.

Og vi har selvfølgelig hatt en smaksprøve.....


Mmmmm.
Sommerfølelsen og barndomsminner!

Så får vi se om jeg tør bevege meg på ukjente stier med rabarbra saft og annet godt etterhvert!

God Sommer

onsdag 23. mai 2012

Det er som sommer mest

Heilt nederst i haven, står der ein helt aleine. Med kronblader som silke i lys, vakker rosa, står den der og soler seg. Og den er nok det flotteste som blomster i haven nå.
Det er en flott trepion, og iår som ifjor får den bare en blomst. Men til gjengjeld e an fin au.
Og det er mer og mer som blomstrer nå. Sørlandet viser seg jo fra si aller beste sie, og mi nyder det!
En må mest vere ude heile tia ska en klare å fungere. Men nå ska ikkje e klage.  Det e då mi får me oss alt det som skjer rondt oss. Som i haven for eksempel.  For der skjer møe på sånne varme daer.
( Også må det vel au seies at det ikkje e vår have, men mors. )

Og det blir heller ikkje tid te møe anna, som blogging og fløtting. (Selv om mi nesten e ferdige nå då)


Nyd varmen her på sørlandet. 

Takk for titten!

tirsdag 15. mai 2012

Den faktiske Tante Fina del1


Dette intervjuet er en kopi av et avisutklipp som jeg fikk låne av min tante. Det er over 90 år siden intervjuet blei skrevet, og jeg synes det gir et fint lite innblikk i livet til Josefine Christiansen  -  DEN FAKTISKE TANTE FINA.

Fra Lillesands tidende torsdag 22 april 1920
 
48 aar i ilden.
Faa mennesker rækker længer i livet end de har faaet evne til, de fleste ikke saa langt engang, trods det at mange lever i den falske indbildning at de har været smarte over alle grænser.  Egoismen forkrøbler saa ofte de egenskaper, som skulle springe sterke og levende frem, og som i sidste instans for hvor langt vi er naaet i denne verden.  Derfor naar man paa sin vandring igjennom livet træffer en, som uegenyttig og selvforglemmende har levet livet i kjærlighet til sit arbeide og sine medmennesker, fæster dette sig dypt i ens sjel. Det blir et lyspunkt for en naar slagskyggerne fra verdens ondskap formørker livsgleden.
Jeg putter blok og blyant i lommen, tar benveien til Rosenbergheia, kravler op en brat trapp og gaar ind i en liten, lys, skinnende ren toværelsesleilighet uten at banke paa. Der sitter en, som lyser over mængden. Hun fikk i opdrag at kjæmpe sig gjennem livet med fire sanser, der hvor vi bruker fem.  Josefine Kristiansen er hendes rette navn, men alle kjender hende bedst under navnet Fina.
<Fruen>? Sier Fina glad og blid. Jeg retter en strøm av spørsmaal mot hende. <Hvad skal det bety at fruen spør saadan?>
<Jeg interwier dem Fina, for at faa Dem ind i avisen>
<Nei, naa har jeg aldrig hørt slig syn, har dere faaet gris. Aa fruen ler, naa har jeg hørt galt. Aaja, aaja, der er hørselen som mangler.
Jeg forklarer litt erinde. Fina gaar ut , men vender straks tilbake igjen. En taare er visket bort.
<Er det længe De har været tunghørt?>
<Jeg var bare et halvt aar da jeg mistet hørselen efter en sygdom. Mor har fortalt om alle de lidelser jeg gjennemgik og om den triste tid for hende.  Se her fruen> og hun vender der høire øre til, og trækker ut en fingertyk  bomuldsdot fra baksiden av øret. Jeg lukker øinene og sier høyt:
< Aa> Jeg bryr meg ikke om at se mærker efter hvad dette mennesket, som er blit mig saa kjært, har gjennemgaat som litet barn.
<Hvorledes greide de Dem i oppveksten Fina, paa skolen for eksempel og til konfirmationen?>
<Mor var saa rent ekstra og saa god, ja saa eiegod. Mine lekser læste jeg samvittighetsfuld, paa den maaten greide jeg mig gjennem skolen. Til konfirmationen hadde jeg prest Gløersen, han hjalp mig godt. Og alle mine læsekamerater var saa ubegripelig snille og om hyggelige for mig. Saadan kom jeg mig gjennem konfirmationen. Det var en trist dag, da jeg sa farvel til dem, og trist blev den for mor ogsaa. Hun alene vidste hvilken lys tid konfirmationen hadde været for mig. Paa overhøringsdagen blev jeg hørt i daabens sakramente. To smørsmaal gjorde presten, men jeg forsto dem ikke, saa satte han mig paa glid, og da kunde jeg alt sammen.> Fina falder i tanker og der kommer liv i de milde, gode øinene hendes.
<Og efter konfirmationen da Fina?>
<Da jeg var 9 aar mistet jeg min far Kristian Jørgensen, lods i gamle Hellesund. Han onkom paa sjøen. Søskenflokken var stor saa jeg maatte ut med en gang jeg var konfirmert.  Da begyndte min arbeidsdag. 19 september 1920 blir jeg 62 aar, og da har jeg arbeidet 48 aar i et træk, undtagen naar jeg har været syk.>
<Hvad slags arbeide begyndte De paa?>
<Det var at tjene det, fruen, det var saadan i den tiden>

fortsettelse følger..


Tante Fina - som var tante til min morfar!mandag 14. mai 2012

Sol og søttVi har feira bursdag i helja, med strålende solskinn og varme og da trengte vi jo litt søtt.

Kake!
Rennende ostekake, rettere sagt.
Eller safarikake om du vil. 
Fantastisk.
Oppskriften har jeg fått av mamma, som har fått den av ei venninne.
Du trenger

1 pk Safari kjeks
(Jeg liker mye kjeks og bruker helst 2 pakker)
1 pk Philadelphia ost
1 kopp Melis
1 Fløte
2 ts Vaniljesukker
Frukt eller bær

Knus kjeksen og ha den i en serveringbolle.
Bland Ost, Fløte, Vaniljesukker og Melis. (Piskes)
Ha oppå kjeksen. 

Pynt med det du ønsker av frukt eller bær. Jeg brukte jordbær, blåbær, bringebær, og herlige bjørnebær. (Jeg hadde noen gjemt i frysen fra ifjor.)


Denne kaka er den perfekte å lage på hytta, eller til og med i båten.
Den er kjapp å lage og du trenger ikke annet enn en visp.
Og jeg kan love at det ikke blir noen rester.

Enjoy!
Kanskje du prøver den til 17 mai? 


 Ha en flott dag videre.
Koselig at du kikka innom.
Så gøy at oppskiften er populær :)

søndag 13. mai 2012

Forglemmegei

De sto i et hjørne i mommos hage - disse yndige blå blomstene -
for meg er det barndommsminner, (og en sang av Ivar Skippervold (av alle ting!)

Når Forglemmegeien dukker opp er det definitivt vår!
De blomstrer i April - Mai, og regnes visstnok som en staude, men er egentlig en toårig plante. 


De søte små blomstene fikk plass i en liten mugge på kjøkkenbordet.
Nå kan de stå der og glede oss liten som stor i noen dager!

Og ønsker du deg Forglemmegei, kan du kjøpe noen frø og spre rundt deg i hagen.
Det skal jeg gjøre, og glede meg til åra som kommer med masse små blå blomster.!


Ha en kos kveld videre.

torsdag 10. mai 2012

Ceylon Toys

Et nytt og veldig spennende kapittel. 
Jeg er nå begynt å selge de fantastiske puslespillene fra Ceylon Toys.
De er pedagogiske, lærerike, slitesterke og håndlagde. 
Puslespillene er malt i flotte, klare farger og er selvfølgelig CE merket.


De er laget av MDF plater, og hver bit er nøye kuttet ut, pusset, malt, tørket og pakket for hånd. Derfor er det heller ingen biter som er like. 

Et lite utvalg av noen av puslespillene.


Du kan få kjøpt puslespillene HER!

       Hvis noen ønsker mer info, eller ønsker å selge disse puslespillene i sin butikk, eller nettbutikk -
               (Eller vet om en butikk der de kunne passe)       
         TA KONTAKT!
Setter pris på all mulig hjelp her...

Tante Fina: Barn, Hage og Interiør. Nettbutikk med litt for alle.

tirsdag 8. mai 2012

Bryggekos

Nå som sola forsvant litt her sør, tenkte jeg å spør....
Kan du tenke deg noe bedre enn sol og godt vår vær - og å kunne sette seg i hytte eller skibbu veggen?!
Det kan jeg fortelle er en deilig følelse, spesielt etter en dag på jobb.
Og når  Fiskeren attpå til akkurat har lagt til ved brygga med ferske, varme ræg er det enda bedre.


Det er bare å rigge seg på brygga, kanskje med noe godt i glasset.
Finne frem godt brød, majones og sitron.  (Noen ganger er det digg å bare "maule" litt au.)
Koselig at du titta innom idag!
Ha en fortreffelig dag videre.

lørdag 5. mai 2012

Fra slottets hage

Tenkte jeg måtte vise noen bilder fra utflukten vår 1 mai.
Turen gikk rett og slett til hytta vår på Auesøya.  Derfra tok vi beina fatt og gikk innover øya - sånn vi stortsett pleier på denne tia av året  - og inn på jordet midt på øya.  Og her, mellom to små gårdsbruk, er det et hav av påskeliljer.
 Et syn for øyet!


Løkblomstene stammer fra slottets hage, der de etter blomstring blei spadd opp og skulle hives, men en sjel tok de med ned hit til øya, de trives godt og sprer seg år etter år, og nå gleder de alle de turlyste sørlendingene - og noen turister! Som de nå har gjort i mange år!

Det sies å være 32 forskjellige arter, så det er spennende å gå rundt å leite etter de forskjellige typene.


Så lenge jeg kan huske har vi hvert år gått tur innover for å se på blomstringa. Poden hadde sin første tur ifjor, for vi må jo holde akkurat denne tradisjonen i hevd synes jeg.  Han tusta rundt mellom alle blomstene og koste seg glugg! Akkurat som oss voksne.


Når blomstringa begynner avhenger veldig av været selvfølgelig, men i år fikk vi jo en forsmak på våren allerede i mars. Så påskeliljene har stått i blomst siden begynnelsen av april - og de står like fint enda.


Attpåtil var jo været SÅ absolutt på vår side. Så det blei en riktig flott fridag, iallefall her på
 "det blide sørland".


Ha ei fortreffelig helj videre!